Thông tin liên hệ

042-571-3891

Thời gian làm việc: 10:00~18:00 (Ngày thường)

Form ứng tuyển công việc dành cho kỹ sư

Chúng tôi sẽ trả lời trong 2, 3 ngày kể từ ngày nhận được thông tin.

【※】là những thông tin bắt buộc.

Địa điểm làm việc
Hình thức làm việc
Job ID
Họ và tên
Tuổi
Quốc tịch
Địa chỉ hiện tại
Địa chỉ email
Số điện thoại
Vị trí ứng tuyển
Ngoại ngữ
Trình độ tiếng Nhật Chứng chỉ (Kì thi JLPT) Trình độ tiếng Anh Chứng chỉ (Kì thi Toeic)
Các thắc mắc khác
File đính kèm (Nếu ứng tuyển vị trí Leader, vui lòng đính kèm Resume tiếng Nhật và tiếng Việt.)

Privacy policy

Công ty cổ phần R-techno (dưới đây gọi là 「Chúng tôi」 ) luôn cố gắng thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách xây dựng các cơ chế bảo mật thông tin cá nhân cũng như nâng cao nhận thức của toàn bộ nhân viên về bảo mật thông tin cá nhân dựa vào các chính sách bảo mật dưới đây.

Quản lý thông tin cá nhân
Để ngăn ngừa việc Truy cập trái phép, Mất mát, Tổn hại, Sai lệch, Rò gỉ v..v.. liên quan đến thông tin cá nhân , và để đảm bảo cho thông tin cá nhân của người dùng được luôn cập nhật mới và chính xác , chúng tôi luôn thực hiện việc quản lý thông tin cá nhân vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời tiến hành các chính sách đảm bảo an toàn bằng việc xây dựng các Quy định cần thiết như đào tạo nhân viên, củng cố lại hệ thông quản lý,và duy trì hệ thông bảo mật.
Muc đích sử dụng thông tin cá nhân:
Những thông tin chúng tôi chúng nhận được từ người dùng được sử dụng với mục đích gửi tài liệu và thư điện tử trong trường hợp trả lời các thắc mắc cũng như hướng dẫn công việc hoặc với mục đích liên lạc từ phía công ty chúng tôi.
Nghiêm cấm cung cấp và tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba:
Chúng tôi sẽ không công khai hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ngoại trừ các trường hợp sau đây:

Trường hợp có sự đồng ý từ phía khách hàng

Trường hợp cung cấp thông tin cho nhà thầu thực hiện dịch vụ được yêu cầu từ phía khách hàng

Trường hơp cần cung cấp liên quan đến pháp luật

Xác minh danh tính:
Trong trường hợp khách hàng muốn xem, chỉnh sửa , xóa v.v.. thông tin chính chủ , chúng tôi sẽ xác minh danh tính của cá nhân đó trước khi phản hồi
Tuân thủ Pháp luật, Quy Định và Điều chỉnh
Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định của Nhật Bản cũng như các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ, đồng thời sẽ xem xét nội dung của chính sách này sao cho phù hợp và cố gắng cải thiện nó.